Priser & afbud

Slotsbryggen 18

4800 Nykøbing. F.

TELEFON

(+45) 60 18 83 62

email:

           mnl@psykolog-konsultation.dk

Priser

Priser uden tilskud

En session koster 1100,- kr.  som betales kontant ved sessionens afslutning (betaling med Dankort og mobilepay også muligt).

Første session varer typisk 60 minutter, da der er mange oplysninger, som skal indhentes. Efterfølgende sessioner varer 50 minutter.

EMDR session på 90 minutter koster 1350,- kr.

Parterapi koster 1350,- kr. pr session.


Priser med tilskud

Priser pr. 1. oktoberl 2017

Med henvisning fra egen læge koster 1. konsultation

403,39.-kr.

Efterfølgende konsultationer koster 336,36 .-kr.


For yderligere information se evt.:

http://www.dp.dk/wp-content/uploads/praksishonorarer_april_2017.pdf


Er du medlem af sygesikring Danmark kan du få et tilskud på 200,- kr. hvis du har en henvisning fra egen læge eller et tilskud på 300,- kr. hvis du ikke har en henvisning fra egen læge.


For yderligere information se evt.:

http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=331


Nogle personer har også en privat sundhedsforsikring eller er medlem af en fagforening eller har en arbejdsgiver, som eventuelt kan dække udgifterne til psykolog.

Tilskudsregler

Med tilskud:

Jeg har overenskomst med sygesikringen (ydernummer), og du kan evt. blive henvist via sygesikringen, og få dækket ca. 2/3 af udgifterne, hvis du går til egen læge og opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

1.) Røveri-, vold-, voldtægtsofre

2.) Trafik- og ulykkesofre

3.) Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

4.) Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

5.) Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

6.) Pårørende ved dødsfald

7.) Personer, der har forsøgt selvmord

8.) Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet får foretaget en provokeret abort efter 12. graviditetsuge

9.) Personer, der inden det fyldte 18. leveår har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

10.) Personer med let til moderat depression og som er fyldt 18 år

11.) Personer med let til moderat angstlidelse herunder let til moderat OCD (Obsessiv kompulsiv Disorder) og som er mellem 18 og 38 år.


Se nærmere på: www.psykologeridk/psykologernes-arbejde/praktiserende-psykolog/offentlige-tilskudsordninger/


Afbudsregler

Afbud skal være modtaget senest 24 timer før den aftalte tid.

Ellers betales fuld pris for sessionen.