Min Profil

VELKOMMEN TIL

PSYKOLOG

KONSULTATION


At gå til psykolog, når man står i en svær eller fastlåst situation, anses i dag mere og mere for at være en styrke, idet man derved anerkender sine problemstillinger og tager ansvar for at prøve at løse problemet og komme videre.

PSYKOLOG

MICHAEL NEERUP-LUNDH

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet i 1999 og har de sidste 20 år arbejdet både med privat praksis og behandlingspsykiatri. Jeg har adskillige efteruddannelser i både kognitiv adfærdsterapi og psykoanalytisk psykoterapi.

I adskillige år har jeg specialiseret mig i behandling af angst og depressioner samt kriser og stress. Behandlingerne består af samtaler, hvor klienten er i centrum, og hvor behandlingsstrategien tilpasses den enkelte alt efter dennes problemstilling og ønsker.

Jeg tror på, at vi alle indeholder evnerne til at hele os selv, men at man ofte skal guides med de rigtige redskaber samt omsorg og forståelse for at kunne løfte sig ud af en fastlåst situation.

Det kan være svært at finde den rette psykolog, da det kan virke som et uoverskueligt marked, og svært at gennemskue, hvem der muligvis kan hjælpe en.

Et godt råd er at finde en psykolog, som man synes, man er på bølgelængde med, og hvor der er en god gensidig kemi og tillid. Dette er hele grundlaget for at kunne arbejde med vanskelige og følsomme emner.

Psykologiske redskaber og terapiretninger er også vigtige, men kommer i anden række og er ikke særlig effektive, hvis ikke man føler sig mødt, forstået og i gode hænder.

Det er de færreste mennesker, som går gennem hele livet uden at møde modgang og vanskeligheder. Stort set alle mennesker støder på et eller andet tidspunkt i deres liv ind i problemstillinger, som det er vanskeligt selv at løse, også selvom der kan være støtte og hjælp fra venner og familie.