Særlige problemstillinger

SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER:DEPRESSION

Depression er en meget almindelig psykisk sygdom, som kan ramme alle.

Oftest er det hensigtsmæssigt at kigge på årsagerne til, at man har udviklet en depression, men også at arbejde målrettet med f.eks. kognitiv terapi for at modvirke den negative indflydelse som en depression har på ens daglige liv. Dette kan være at modvirke automatiske negative tanker, selvbebrejdelser, mangel på energi og glæde.


Hvis der er tale om en moderat til svær depression kan det blive nødvendigt at sammenarbejde med egen læge i forhold til antidepressiv medicin.ANGST

Der findes mange forskellige typer af angst, men kendetegnende for de fleste er, at der er tale om et enormt fysisk ubehag ofte ledsaget af katastrofetanker, som ofte er urealistiske.

Behandling af angst omhandler som regel samtaler omkring, hvordan angsten opstod samt behandlinger med henblik på at lære angsten at kende. Tit kan det være en hjælp at gøre brug af psykologiske redskaber, og en langsom tilpasset træning i ikke at gøre brug af undvigeadfærd.STRESS

Stress kan opstå af mange indre og ydre årsager f.eks.: dårligt psykisk arbejdsmiljø, for mange krav, tidspres på jobbet, sygdom, skilsmisse, dårlig økonomi, eller vanskeligheder med at sige fra og sætte grænser. De almindeligste symptomer er koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, ubeslutsomhed, søvnproblemer, appetitløshed, irritabilitet, muskelspændinger, følelsesmæssig ustabilitet, hovedpine og træthed.

Psykologsamtaler kan hjælpe dig med at finde mere hensigtsmæssige måder at håndtere de pressede situationer på, og hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine grænser og prioriteringer i livet. Der fokuseres på, hvordan man opnår balance mellem f.eks. privatliv og arbejdsliv, og hvordan man kan reducere stressfaktorer, og finde sine indre ressourcer frem, og ikke mindst hvordan man kan opnå følelsen af kontrol over sit eget liv igen.KRISE OG SORG

Det er en uundgåelig del af livet, at vi mister folk, vi holder af, og også at vi engang i mellem bliver rystede, når der sker større pludselige og ubehagelige omvæltninger i vores liv. Man kan kortvarigt være i chok og efterfølgende have svært ved at finde sig til rette i de nye livsomstændigheder - hvad enten det er dødsfald, fyring, skilsmisse, sygdom eller andet som indebærer et tab at tryghed.

Kriseterapi tager hånd om den umiddelbare situation lige efter et større chok. I den efterfølgende tid støttes der op om at finde sig til rette med en ny livssituation. I den forbindelse kan der opstå mange nye tanker, følelser og reaktioner, som det kan være relevant at få sat på plads ved hjælp af samtaleterapi.


PTSD

(Post Traumatic Stress Disorder)

PTSD kan være en ganske kompleks og invaliderende lidelse, som er kendetegnet ved man har været udsat for en traumatisk begivenhed ofte af livstruende karakter. Efterfølgende er der ofte reaktioner såsom: mareridt, flash-backs, angst, kamp/flugt reaktioner, dårlig nattesøvn, irritabilitet og vrede og social isolation.

Behandling af PTSD består dels af afslapningsteknikker, gennembearbejdning af traumet, at lære sygdommen at kende samt fokus på ikke at gøre for meget brug af undvigeadfærd.