Priser

Priser

Betaling

Betaling foretages umiddelbart ved sessionens afslutning vha. enten Dankort eller mobilepay på nummer 38938.


Varighed af sessioner

Første session varer typisk 50-60 minutter, da der er mange oplysninger, som skal indhentes.

Efterfølgende sessioner varer 45-50 minutter.Priser uden tilskud

En session uden tilskud koster 1250,- kr. 

EMDR session på 75 minutter koster 1650,- kr.

Parsamtale på 75 minutter koster 1650,- kr.


Priser med tilskud

Med henvisning fra egen læge koster 1. konsultation ca.

449,18-kr.

Efterfølgende konsultationer koster ca. 374,54,-kr.


Priserne reguleres centralt 1. april og 1. oktober hver år.Er du medlem af sygesikring Danmark kan du få et tilskud på 200,- kr. hvis du har en henvisning fra egen læge eller et tilskud på 300,- kr. hvis du ikke har en henvisning fra egen læge.


Samarbejdsaftaler

Jeg har samarbejdsaftaler med HR-Guldborgsund kommune og Forsvarets veterancenter.


Nogle personer har også en privat sundhedsforsikring eller er medlem af en fagforening eller har en arbejdsgiver, som eventuelt kan dække udgifterne til psykolog.Tilskudsregler

Med tilskud:

Jeg har overenskomst med sygesikringen (ydernummer), og du kan evt. blive henvist via sygesikringen, og få dækket ca. 2/3 af udgifterne, hvis du går til egen læge og opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

1.) Røveri-, vold-, voldtægtsofre

2.) Trafik- og ulykkesofre

3.) Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

4.) Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

5.) Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

6.) Pårørende ved dødsfald

7.) Personer, der har forsøgt selvmord

8.) Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet får foretaget en provokeret abort efter 12. graviditetsuge

9.) Personer, der inden det fyldte 18. leveår har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

10.) Personer med let til moderat depression og som er fyldt 18 år

11.) Personer med let til moderat angstlidelse herunder let til moderat OCD og som er fyldt 18 år.


Supervision

Prisen fastsættes efter aftale.